koklerkitab@gmail.com
0535 574 22 26

  24.30
  32.40
  %25
  indirim
  Yazar:
  Basım Tarihi:
  Aralık 2016
  Sayfa Sayı:
  478
  Dil:
  Türkçe-Arapça
  Tedarik Süresi :
  24 saat

  Bu kitap, "İmam-ı Azam'dan Günümüze Ehl-i Sünnet'in En Meşhur Akâid Risaleleri"nden oluşmaktadır. Merhum Ali Nar Hoca tarafından titiz bir çalışmayla derlenip Arapça'dan tercüme edilerek hazırlanan kitabın baş tarafında yine Ali Nar Hoca tarafından hazırlanmış Akâid özeti mevcuttur. Kitapta, İmâm-ı Azam Ebu Hanife'nin "Fıhh-ı Ekber"i, Ebu Cafer Et-Tâhavi'nin "Akidet'üt-Tahaviye"si, İmam Maturidi'nin "Kitabüt-Tevhid ve Risalet'ül-Akaid"i, Hakim Semerkandi'nin "Sevad-ı A'zam"ı, Ömer İbni Muhammed en-Nesefi'nin "Metn-i Akaid"i, Ebu Mansur İsfehani'nin "Kitab'ul Menahiç"i, El İci'nin "Akaid-i Adudiye"si, İmam Birgivi'nin "Ravzat'ul Cennat"ı, Şeyh Abdusselam bin İbrahim el-Lakkani'nin "Cevheretu't Tevhid"i başta olmak üzere Ehl-i Sünnet'in en meşhur 19 risalesi Arapça metin ve tercümesiyle birlikte verilmiştir.