koklerkitab@gmail.com
0535 574 22 26

  27.00
  36.00
  %25
  indirim
  Yayınevi:
  Yazar:
  Basım Tarihi:
  2018
  Sayfa Sayı:
  239
  Dil:
  Türkçe
  Tedarik Süresi :
  24 Saatte Kargoya Teslim

  Hindistan ulemasından Hadis ve Fıkıh mütehassısı Şefikurrahman en Nedvî’’nin “el-Fıkhu’l-Müyesser” isimli eseri de bu ikinci kategoride değerlendirilebilecek, Müslüman ferdin ibadetleri ile ilgili hükümleri Hanefî mezhebine göre kolay ve anlaşılır bir üslupla sunmak için kaleme alınmış bir eserdir. Asıl ismi “el-Fıkhu’l-Müyesser alâ Mezhebi’l-İmâmi’l-A’zam Ebî Hanîfet’nNu’mân” olan elinizdeki eser belki bir ilmihâl olarak nitelendirilebilecek olmasına rağmen ilmihâl literatüründeki Akaid, otuz iki farz, peygamberler tarihi vb. bölümleri ihtiva etmemesi yönüyle klasik bir ilmihâl özelliğini taşımamaktadır. Temizlik,Namaz, Cenaze, Oruç, Hac, Zekât ve Kurban olmak üzere yedi bölümden oluşmaktadır.
  Müellifin önsözünde de göreceğiniz üzere kitabın üslûbu kolay anlaşılabilirlik esas alınarak hazırlanmış. Konular kolay anlaşılsın diye maddeler halinde sıralanmıştır. Tercümede de bu hususa dikkat edildi. Kitabın aslında bulunmayan ancak herhangi bir sebebe binaen bir açıklama gerektiğinde bunlar dipnotlarda zikredildi. Ayrıca kitapta geçen namaz vb. dualarında müellifin naklettiği bazı dualarla Türkiye’de Hanefî mezhebine mensup olanların okudukları dualar arasında bazı lafzî farklılıklar bulunduğundan bu duaların metin ve tercümelerinde Türkiye’de yaygın olan ve muteber kaynaklara dayanan dua metinleri esas alındı ki bunların sayısı da oldukça azdır. Ayrıca kitabın Arapça aslında bulunan bazı matbaa hataları veya gözden kaçan yanlışlıklar tashih edilerek tercüme edilmiştir.
  Neticede halkımızın rahatlıkla istifade edebileceği bir kitap ortaya çıkmıştır. Şunu da hemen belirtelim ki kitap defalarca tashih için gözden geçirilmiştir. Ancak kıymetli okuyucularımızdan şayet gözümüzden kaçan bir hata ile karşılaşanlar olursa hatanın tashihi için tarafımıza bildirmeleri bizleri mesrur edecektir. Zira kusursuzluk Allah’a, ismet ise peygamberlere mahsustur…