25.00
40.00
%38
indirim
Basım Tarihi:
01.06.2017
Sayfa Sayı:
464 (Cildli)
Dil:
Türkçe-Osmanlıca
Tedarik Süresi :
24

Ebû İshakzâde Mehmed Es'ad Efendi, devletin farklı kademelerinde görev yapmış ve nihayet ilmiye sınıfının zirvesine kadar yükselmiş bir devlet adamı, İslâmî ilimlere vâkıf bir âlim, üç dilde şiir inşâdına muktedir bir şair, iyi bir mûsikîşinâstır. Çok yönlü bir Osmanlı aydını olan Ebû İshakzâde Mehmed Es'ad Efendi telif ettiği eserlerle de kültür ve medeniyet dünyamızda mühim izler bırakmıştır. 1666/1753 senesinde vefât eden Ebû İshakzâde Mehmed Es'ad Efendi, babasının İstanbul Fatih'te yaptırmış olduğu ve bugünün İsmailağa adıyla bilinen câminin hazîresinde medfûndur. Ebû İshakzâde Mehmed Es'ad Efendi'nin tefsir sahasında kaleme aldığı eserleri onun bu sahaya olan vukûfiyetini göstermektedir. Özellikle de elinizde bulunan Hulâsatü't-Tebyîn Fî Tefsîri Sûreti Yâsîn isimli Yâsin sûresi tefsiri hem üslûbu hem de münderecâtı bakımından önemli bir eserdir. Kaynak ve kütüphane taramaları sonucu, Osmanlı döneminde Türkçe olarak telif edilmiş bilinen en kapsamlı Yâsin sûresi tefsiri olduğunu tespit ettiğimiz Hulâsatü't-Tebyin'in bu neşrinin, Kur'ân mesajını daha iyi kavramamıza katkı sunmasını, kültür ve medeniyet mirasımızla da bir bağ kurmamıza vesile olmasını ümit etmekteyiz.