koklerkitab@gmail.com
0535 574 22 26

  00.00
  00.00
  Bu kitabın baskısı tükenmiştir.
  Basım Tarihi:
  Ekim 2018
  Sayfa Sayı:
  128
  Dil:
  Türkçe
  Tedarik Süresi :
  Baskı Tükendi

  "Asrının şahidi bir alim olan Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi, farklı vesilelerle Kemalist diktanın din üzerinde yaptığı tasarrufları ifşa etmiş, saray alimlerinin aksine etkileyici kalemiyle hakikati meydan yerine haykırmıştı. Elinizdeki bu kitap da merhum müellif tarafından çıkarılan Yarın gazetesinde tefrika edilen ve 16 Eylül 1927-11 Mayıs 1928 tarihli sayılar arasında yayınlanan yazıların biraraya getirilmesiyle oluşturulmuş bir eserdir. Eserin sonuna Yarın gazetesinin 60. sayısında neşredilen, aralarında müellifin de bulunduğu 3 alimin fetvasını koymayı münasip gördük. Kemalistlerin din düşmanlıklarını ortaya bütün gerçekliğiyle koyan bu eser, konunun meraklılarına önemli bilgiler sunuyor." 13,5 x 19,5 cm ebatında 128 Sayfa