koklerkitab@gmail.com
0535 574 22 26

  16.00
  20.00
  %20
  indirim
  Basım Tarihi:
  2008
  Sayfa Sayı:
  512
  Dil:
  Türkçe
  Tedarik Süresi :
  24 Saatte Kargoya Teslim

  Cenabı Hakkı hakkıyla tanıyan, bu tanıma sebebiyle Ona ibadeti, kulluğu, emirden evvel cibili vazife sayan ve hiç bir bedelsiz ibadet eden hatta ibadetin manası ile beraber hakikati olan bütün varlığı ile Allahü taalaya müteveccih olma derecesine kavuşup, madden manaya, kalıbdan kalbe, cesseddn ruha ve nihayet ruhu ve kalbi ile Rabbine vasıl olan, fenadan geçip bekaya ve bir nevi ölümsüzlüğe erişen o sevgili kulların, Allahü taalanın muhabbeti ve zikri ile yanan temiz kalb ve ciğerlerinden gelen nefesler ve sesler, bir taraftan Hak taalaya bağlı olduğundan, hilafet ve niyabet sebebiyle tesirli olur, kalbleri tasarrufları altına alır ve Hakkın ve Hakkın hakiki zikrinin olduğu yerde nefs aciz klır. Nefs aciz kalınca, ruh canlanır, kendine gelir ve kendini, eski halini bulduğu kadar insan ruhanileşir. Ruhanileştiği kadar kuvvetlenir ve maddeye hakim ve mutasarrıf olur. İşte burdan insanın mahlukatın en şereflisi olduğu Allahü taalanın yeryüzğnde halifesi bulunduğu sırrı anlamış olur. Ve bu manaya erişmenin yolu sohbettir. Sohbet mümkün olmazsa, rabıtadır ve o büyüklerin yazıları ve menkıbeleri okununca onlarla muhabbet ziyadeleşeceğinden, muhabbet o büyüklerle manevi sohbet ve irtibata yol açtığından, bir takım sebepler bulunmasa da, bu yol rahmet-i ilahi olarak hep açık yuyulmuştur. İşte bu büyük evliyadan biri de, elinizdeki bu kitabın sahibi Abdullah Dehlevi hazretleridir. Kitapta hal tercümesi ile birlikte Mekatib-i Şerife ve Dürrü'l Mearif adlı eserlerinin tercümesi yer almaktadır.