koklerkitab@gmail.com
0535 574 22 26

  9.00
  13.00
  %31
  indirim
  Yayınevi:
  Basım Tarihi:
  2012
  Sayfa Sayı:
  136
  Dil:
  Türkçe
  Tedarik Süresi :
  24 Saat

  20. Asrın Mısır'ı, İslam Modernizminin en etkili olduğu coğrafyaların başında gelir. İtikadi ve ameli noktalarda sapmaların doruk noktasına ulaştığı bu coğrafyada "yeni" diye adlandırılan fikirler, gazete ve dergilerde neşredilen makaleler ile çeşitli matbaalarda tab edilen risale ve eserler vasıtasıyla kamuoyuna yayılmıştır. Diğer taraftan Ehlisünnet âlimleri de aynı şekilde, çeşitli dergi ve gazetede neşredilen makaleleri ve kaleme aldıkları risale ve kitaplarıyla bu akıma karşı durmuşlar ve her daim İslam adına onlarla mücadeleyi sürdürmüşlerdir. Hayatının son otuz senesini Mısır’da geçiren Osmanlı Devletinin son devirde yetiştirdiği en önemli ilim ehlinden olan Muhammed Zahid el-Kevserî, bu mücadelenin ön saflarında yer alan isimlerin başında gelmektedir. Kevserî, Mısır'da çeşitli dergilerde yayımladığı çok sayıda makalesiyle, ilmi ve fikri hastalıklara anında müdahil olmuştur. Bunun yanısıra Kevserî, irili ufaklı birçok mühim esere de imza atmıştır. Mısır’ın içinde bulunduğu bu menfi durum nedeniyle Kevserî merhumun eserlerinden önemli bir kısmı da tenkit mahiyetli eserlerdir. Merhumun tenkit mahiyetli eserlerinden biri de, Modernist düşüncenin Mısır’daki temsilcilerinden Mahmud Şeltut'un Nüzûl-i İsa meselesindeki görüşlerini tetkik ettiği Nazrâ Âbira isimli risalesidir. Muhammed Zahid el-Kevserî'nin bu eseri, Şeltut'un nüzûl-i isa’yı inkâr eden fetvası ile aynı mahiyetteki beş makalesine reddiyedir. Kevserî, reddiyesinin planını bu makalelere göre kurmuştur. Buna göre Nazra Âbira beş ana başlıktan oluşmakta ve her başlıkta sırasıyla Şeltut'un makaleleri irdelenmektedir. Ancak zaman zaman Şeltut'un ilgili fetvası da mevzubahis edilmiştir. Bu yüzden Nazra Âbira'nın hem mezkûr fetvaya hem de beş makaleye reddiye olduğunu söyleyebiliriz.