koklerkitab@gmail.com
0535 574 22 26

  12.75
  17.00
  %25
  indirim
  Basım Tarihi:
  2012
  Sayfa Sayı:
  102
  Dil:
  Türkçe
  Tedarik Süresi :
  24 Saatte Kargoda  3.00
  6.90
  %57
  indirim
  Yazar:
  Basım Tarihi:
  2013
  Sayfa Sayı:
  112
  Dil:
  Türkçe
  Tedarik Süresi :
  24 Saatte Kargoya Teslim

  ‘‘Hiç kimse Hz.Muhammed’in prensiplerinden daha ileri bir adım atamaz.Avrupa’ya nasip olan bütün başarılara rağmen, bizim konulmuş olan bütün kanunlarımız, İslâm kültürüne göre eksiktir.Biz Avrupa milletleri medeni imkanlarımıza rağmen Hz.Muhammed’in son basamağına varmış olduğu merdivenin daha ilk basamağındayız.Şüphe yok ki, hiç kimse bu yolda O’nu geçemeyecektir.’’ • Goethe, Avrupa edebiyatında bir devir açan adam olarak tanınır.Fakat onun çok az bilinen hatta kasıtlı olarak gizlenen bir yanı vardır ki, bu da Avrupa’da, özellikle Almanya’da ilk İslam sempatisini uyandıran kişi olmasıdır.Bundan dolayı da çağdaşları tarafından şiddetle eleştirilmiştir. • Goethe’nin, İslam’a ve Hz.Muhammed’e (s.a.v.) bağlılığı ve teslimiyeti Tolstoy’dan daha keskin ve belirgin.Kur’an-ı Kerim’in Almanca’ ya tercümesini sağlamıştır. Asırlardır üzeri kapatılan İslam’ı batı toplumuna onların ön yargılarını kırarak, onların anlayacağı bir dille sunmuştur. • Goethe, Hz.İsa’yı Allah olarak görmüyordu.İslam’daki tevhid inancını kabul edip, Hıristiyanlıktaki teslis inancını ise reddediyordu. Kiliseye gitmiyor, günah çıkartmıyordu. • 70 yaşında iken Kur’an’ın Peygamber’e semadan indirildiği Kadir gecesini büyük bir hürmetle kutladığını cesurca söyleyebilmiştir. • İslam Peygamberi (s.a.v.) için çok güzel bir kaside kaleme almıştır.“Mahomets-Gesang” isimli bu kaside 1774 yılında Göttinger Musealmanac Dergisi’nde yayımlanmıştır. • Hayatında kendisine örnek olacak insanı aramış, kendisinin de söylediği gibi Hz.Muhammed’i (s.a.v.) bulmuştur. • Goethe’nin Türk soyu Selçuklular’dan Sadık Selim Sultan’a kadar uzanmaktadır. Ayrıca, Müslüman Başkırt Türklerini evinde misafir etmiştir. • Goethe, imanını Doğu – Batı Divan’ındaki bir sözü ile açıklamıştır: “Bu eserin yazarı Müslüman olduğu şüphesini reddetmez.” Bazı muhalifleri Goethe’nin Müslüman olduğunu iddia etmekle onu zor duruma düşürüp itibarını sarsacaklarını sanmışlardı. Goethe ‘de bu iddiayı kabul etmiştir. Elinizdeki kitapta, bir yandan çetin bir dönemde İslam’ı araştırıp bulmuş, Kur’an’ı ve Hz. Muhammed’i (s.a.v.) okumuş, anlamış ve teslimiyet gösterip, Müslüman olmuş olan Goethe’nin saklı kalmış gerçeklerini okurken, bir yandan da İslam dini ve Hz.Muhammed (s.a.v.) ile ilgili hayranlık dolu sözlerini keşfedeceksiniz.  9.45
  13.50
  %31
  indirim
  Kategori:
  Basım Tarihi:
  Sayfa Sayı:
  120
  Dil:
  Türkçe
  Tedarik Süresi :
  24 Saatte Kargoya Teslim

  İslâm’ın inandırıcı ve ikna edici mantığı, kişiyi salih amellerde bulunmaya yöneltici ahlaki normlarının yükseltici asaleti, getirdiği şeriatın uygulanmaya elverişliliği, evrensel çağrısı bağlılarının göstermiş oldukları yaratıcı hareketlilik, müsamaha ve hoşgörü… Bütün bunlar milyonları, gönüllerini fethedip akıllarını ikna ederek kendi safları arasına katmıştır. Etkileyici gücüyle binlerce yıl dünya hâkimiyetini elinde tutan İslâm, kurduğu yüksek medeniyet ve kültürüyle rakipsiz olduğunu ilan etmiştir. Binlerce yıl Avrupa’ya karşı tek başına meydan okumuş ve neredeyse tüm Avrupa kıtasını fethetmiştir. İslâm’ın bu uzun mücadele ve karşı koyma tarihi içinde sayısız rivayet ve şayialar çıkartmış, İslâm ve onun ardıllarının kötü bir pozisyona düşürülmesi için olmadık plânlar uygulanmıştır. Bu nedenle, tüm bu olup bitenleri göz önünde tutarak İslâm’ı araştırmak isteyen kimsenin konuya özel bir itina göstererek açık kafayla yaklaşması gerekmektedir. İslam dininin esaslarının ve kavramlarının anlatıldığı bu eser, Müslüman Kime Denir? sorusundan, İslâm’ın evrenselliğine uzanan geniş bir yelpazeyi çok yalın bir dille okuyucuya aktarmaktadır.  21
  28
  %26
  indirim
  Basım Tarihi:
  2017
  Sayfa Sayı:
  262
  Dil:
  Türkçe
  Tedarik Süresi :
  24 Saatte Kargoya Teslim

  Bu eser merhum Mahmud Es'ad Coşan Hocaefendi'nin "sahih İslâm'ın bilinmesi ve bir yaşam biçimi olarak hayata hakim kılınması" amacıyla yapmış olduğu konuşma, yazı ve çevirilerini içermektedir.

  Merhum Mahmud Es'ad Coşan Hocaefendi'nin misyonunu; Müslümanlığı ashabın anladığı gibi anlamak, bunun Kur'an ve Sünnet başta olmak üzere sahih kaynaklardan devamlı surette sağlamasını yapmak ve bir yaşam biçimi olarak bu anlayışı hayatına hakim kılmak olarak tarif etmek mümkündür. Vizyonunu ise, yukarıda tarifi yapılan Müslümanlık anlayışını dünyadaki bütün insanlarla paylaşmak diye ifade edebiliriz.

  Sahih İslâm'ın bilinmesi ve buna göre bir kimlik inşa edilmesi Hocaefendi'nin üzerinde durduğu ana eksen olmuştur. Esasen onun bütün kitaplarını bu çerçevede okumak, konuşmalarını da bu bakış açısıyla dinlemek icap eder. Öyle konuşma, yazı ve çevirileri de vardır ki bütün bu düşünce ve yaşamının manifestosu niteliğindedir.

  Bu eser, işte bu konuşma, yazı ve çevirilerden çok önemli bir demet içermektedir.

  Kitabın son kısmını "İslâmiyet Nedir?" başlıklı Mahmud Es'ad Coşan Hocaefendi tarafından, Dr. H. Necatioğlu müstear ismiyle yapılan bir çeviri yazı oluşturmaktadır.

  Bir İngiliz mühtedi olan J. W. Lovegrove (Habibullah) tarafından yirminci yüzyılın başlarında kaleme alınıp iki defa basılan "What is İslam" isimli bu çeviri, 1966-1967 yıllarında Politika adıyla neşredilen haftalık bir dergide yayımlanmıştır. Çeviriler derginin 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. sayılarının 14. sayfalarında tam sayfa olarak yer almaktadır.

  İlgili ve meraklıların istifadesi için bahsedilen çevirinin İngilizce olan ana metni de kitabın sonuna konulmuştur.

  Çevirisi yapılan metin ile ilgili merhum Hocaefendi'nin yazdığı "Önsöz" şu şekildedir:

  "Hıristiyanlığın, kilise teşkilatı ve papazların sorumsuz, çıkarcı tutumları sonucu sapık ve mantık dışı bir seyir takip etmekte olduğu bilinen bir gerçektir. Bu hâliyle, düşünen Avrupalı'nın aklını ve vicdanını doyuramamakta, şahısların rûhî buhranlara düşmelerine veya dinsizliğe kaymalarına sebep olmaktadır. Bu durumda bir kısım münevverler, dünyada mevcut bütün büyük dinleri dikkatle inceleme ve hakikati arama yolunu seçiyorlar.

  Kilise teşkilatı tarafından yürütülen asılsız isnat, iftira ve korkunç propagandalara rağmen objektif tetkik ve mukayeselerden sonra İslâm'ın hak din olduğunu görerek ona intisap eden sayısız Avrupalı vardır. Bunlar arasında atom âlimleri, müsteşrikler ve hatta bizzat papazlar bile bulunuyor.

  Bu zorlamasız, propagandasız ve davetsiz ihtidalar İslâm'ın ilahîliğine kesin delil ve onun Batı teknik ve medeniyetiyle yoğrulan zihinlerle uyuşamayacağı şeklindeki gülünç kanaatlere fiilî cevap mahiyetindedirler.

  Doğu'da ve Batı'da, İslâm'ın mahiyetini ve rûhunu anlatan sayısız değerli eser yazılmış ve neşredilmiş olduğu halde okuyucularımıza bir İngiliz Müslüman olan J. W. Lovegrove'un "What is Islam?" adlı kitabını sunuşumuz, hıristiyan doğduğu halde ihtida ederek İslâm'a girmiş Avrupalıların, İslâm hakkındaki kanaatlerini aksettiren eserlerine hususî bir önem ve mâna vermemizdendir.

  Okuyucular bu suretle Batılıların dinimizi nasıl gördüklerini ve nasıl anladıklarını da müşâhede etmiş olacaklardır."  22.50
  30
  %25
  indirim
  Kategori:
  Basım Tarihi:
  2017
  Sayfa Sayı:
  262
  Dil:
  Türkçe
  Tedarik Süresi :
  24 Saatte Kargoya Teslim