koklerkitab@gmail.com
0535 574 22 26

  16
  24
  %34
  indirim
  Basım Tarihi:
  Aralık 2019
  Sayfa Sayı:
  288
  Dil:
  Osmanlıca-Latinize Türkçe
  Tedarik Süresi :
  24 Saatte Kargoya Teslim

  Osmanlı'nın son döneminde askerî ve mülkiye liselerinde okutulmak üzere kaleme alınmış olan bu kitapta Manastırlı İsmâil Hakkı merhûm, ilâhiyyât, nübüvvet ve sem’iyyât konularını Ehl-i Sünnet ve’l-cemâat akîdesine bağlı kalarak îzâh ediyor. Eserin son kısmında Ehl-i Sünnet akdesine ittibânın lüzûmu ve Hâriciler, Şîa ve Mûtezîle gibi fırkaların görüş ve târihlerine dâir kısa mâlûmât da zikrediliyor. Birkaç defa basılmış olan eser Osmanlıca aslıyla birlikte sâdeleştirilmeksizin latinize olarak neşredildi.